Vi minner om ekstraordinær generalforsamling for Malmøya Vels medlemmer mandag 12. februar kl. 20.00.
11th februar 2024 av Malmøya Vel

Møtet vil foregå på Seilforeningens lokaler, og det er også mulig å delta digitalt. Link er sendt ut til vellets medlemmer på mail. Forslag til ny reguleringsplan sendt ut av Plan og Bygg er lagt ut til høring, og agenda for møtet vil være informasjon og diskusjon om mulige tiltak og videre fremdrift.

Plan- og Bygningsetatens forslag med vedlegg i denne linken:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2024516470

Skriv en kommentar