Venteliste landligge og bøye

Som medlem av Malmøya vel har du anledning til å stå på venteliste for båtplass. Vellet disponerer 27 bryggeplasser pluss ca 10 bøyer hvor båten må ligge på svai. Det er kun medlemmer som har rett på disse plassene. Ta kontakt med båtsjefen om du er interessert, til båtsjef Veslemøy Rysstad.

Landligge- De bøyene som ligger så nærme land at det er mulighet til å dra seg inn til land. Disse koster 2000 pr. år for medlemmer av Malmøya Vel.

Venteliste landligge 2016-1

Bøye- Koster 1000 per år

Opplag- på Dampern- Koster 800 pr år/sesong

bøye