Veilag Vedtekter

 

Medlemskap i veilaget er obligatorisk for alle som har husstand på Malmøya.

Hovedoppgaven til veilaget er å drive privatveinettet på øya. Veilaget har det fulle og hele ansvaret for alt veivedlikehold av alle felles veier. I tillegg til dette har også veilaget valgt å ta ansvar for noe av snømåking. Hovedansvaret for snømåking er kommunens, men veilaget har valgt å forbedre dette ytterligere ettersom det til tider er noe utfordrende kjøreforhold vinterstid.

VEDTEKTER for Malmløya Veilag