Veiavgifter

Har dere husket å betale veiavgiften?

Medlemskap i veilaget er obligatorisk for alle som har husstand på Malmøya.

Prisen for medlemskap i veilaget er kr 1.100 per år for en husstand. Dersom man har f.eks en utleieleilighet/hybel, så må det betales kr 1.100 for denne også. Husk å gi beskjed dersom dere har utleie slik at vi kan sende dere riktig faktura. Faktura sendes normalt ut i mai.

Vi ville sette pris på at dere sender oss en e-mail adresse slik at vi kan sende dere nødvendig informasjon fra veilaget. E-mail: malmoyavv@gmail.com.