Kontakt Malmøya Vel

Styret består av syv personer med hver sin dedikerte oppgave. Det er de samme syv som sitter i både Malmøya vel og Malmøya veilag. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på. Du kan sende mail evt melding på Facebook.

Dagens styre;

  • Jørgen Urbye (jorgen.urbye@crawco.no) – styreleder Malmøya Vel
  • Aksel Hårstad (aksel.harstad@quorumsoftware.com) – styreleder Malmøya Vei (veisjef)
  • Arne Frøiland (arne.froiland@saev.com) – økonomiansvarlig
  • Øystein Evensen (oys@gmail.com) – sekretær
  • Alexander Gundersen (alexander@agbygg.no) – eiendommer
  • Ingrid Skjæraasen (ingrid.skjaraas@gmail.com) – arrangementer
  • Veslemøy Rysstad (vr@mediebedriftene.no) – båtsjef
  • Frode Søbstad (frode.sobstad@gmail.com) – reguleringsarbeid