Kontakt Malmøya Vel

Styret består av syv personer med hver sin dedikerte oppgave. Det er de samme syv som sitter i både Malmøya vel og Malmøya veilag. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på. Du kan sende mail evt melding på Facebook.

Dagens styre;

  • Jørgen Urbye (jurbye@hotmail.com) – styreleder Malmøya Vel
  • Aksel Hårstad (aksel.harstad@quorumsoftware.com) – styreleder Malmøya Vei (veisjef)
  • Birgitte Ninauve  (bninauve@online.no) – økonomiansvarlig
  • Kim Kristiansen (kim@kristiansen.tw) – sekretær
  • Alexander Gundersen (alexander@agbygg.no) – eiendommer
  • Ingrid Skjæraasen (ingridskjaraa@gmail.com) – arrangementer
  • Bahman Mehdinia (Bahman.mehdinia@gmail.com) – båtsjef
  • Frode Søbstad (frode.sobstad@gmail.com) – reguleringsarbeid