Info fra Malmøya Veilag

Veiavgift på Malmøya er fom 2021 kr 1.100 kroner per husstand.

Hovedoppgaven til veilaget er å drive privatveinettet på øya. Veilaget har det fulle og hele ansvaret for alt veivedlikehold av alle felles veier. I tillegg til dette har også veilaget valgt å ta ansvar for noe av snømåking. Hovedansvaret for snømåking er kommunens, men veilaget har valgt å forbedre dette ytterligere ettersom det til tider er noe utfordrende kjøreforhold vinterstid.

snobroyting_006-w

 

Måking og strøing/salting vil nå bli gjennomført av Oslo Kommune (Bymiljøetaten ved Mesta og private brøytere) etter faste regler satt opp av kommunen. Disse er tilgjengelig på http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/broyting_og_stroing/ .

Husk å følge Malmøya vel og veilag på Facebook for oppdateringer: (9) Malmøya Vel og Veilag | Facebook