Årsmøter og annen relevant informasjon Malmøya Vel

2021

Innkalling Malmøya Vel 2021

SAK 3 Styrets årsberetning for 2021 Malmøya Vel

Forslag årsmøte Malmøya øke styremedl mai 2022

Sundveien 22 – Damper’n 

Malmøya Vel fikk pålegg fra kommunen om at all lagring av båter på Damper’n må stoppes. Vi har sendt inn en rekke klager, og nå har Statsforvalteren gitt oss medhold og opphevd kommunens krav. Her kan du lese svaret fra Statsforvalteren:

Link til saksinnsyn: Saksinnsyn – Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

Bymiljøetaten har gitt Malmøya Vel pålegg om å fjerne deler av gjerdet inn til området på Damper’n. Ettersom Statsforvalteren har gitt Malmøya Vel medhold, så vil vellet klage på dette pålegget også (status pr 29.12.21).

 

Saker vedrørende ny reguleringsplan på Malmøya:

Link til saksinnsyn: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202002666

2020

Årsrapport 2020 Malmøya Vel

Generalforsamling 2020 Malmøya Vel

2018

Revisors beretning 2017

Referat Malmøya Vel 

Generalforsamling 2018

2017

Referat Malmøya Vel 071117

Referat Malmøya Vel 050917

Referat Malmøya Vel 280617

Referat Malmøya Vel 230517

Referat Malmøya Vel 280317

Referat Malmøya Vel 140217

Innkalling generalforsamling 2017

Referat-Generalforsamling-250417

2016

Referat – Generalforsamling 26 04 2016

Referat Malmøya Vel 310516

Referat Malmøya Vel 300816

Referat Malmøya Vel 251016

2015

Årsrapport Malmøya Vel 2015

Referat – Generalforsamling 28 04 2015

2014

Referat – Generalforsamling 290414

Arsmotereferat 290414

2013

Årsrapport Malmøya Vel 2013

 

 

malmøya 1