Arrangementer

Ruskenaksjon

Første uke i mai Malmøya Vel arrangerer Rusken aksjoner tidlig i mai. Dette er årlige aksjoner for å rydde på våre fellesområder og strandsonen. Kontainere blir satt ut på øya og alle som har bidratt blir invitert til en liten matbit på brygga som avslutning på ryddedagen.

17. mai liljekonvall

17. mai

Malmøya Husmorlag og deres utnevnte 17. mai komité arrangerer tradisjonell 17. mai feiring med salg av pølser, is, lodd, kaffe og kaker. Det er også lek og moro for store og små.

St. Hans feiring

23. juni Malmøya vel arrangerer St. Hans med stort bål og muligheter for grilling på Dampern. Alle som ønsker tar med egen mat og gjerne også en stol. Når St.Hans er på en fredag eller lørdag, så ordnes også musikk og telt.

Torskefest

På høsten (november) arranger Malmøya vel torskefest for Malmøyas beboere. Dette er en fest for de voksne og den holdes på Villa Lilleborg på Ormøya.

Julegrantenning

Tenning av julegran Malmøya Husmorlag har ansvar for å arrangere julegrantenning ved butikken. Korpset pleier å spille, gløgg serveres og kanskje kommer også nissen. Malmøya Vel sørger for at juletreet kommer opp i rundkjøringen.

Solviks venner:

Nyt middagen eller ta deg en is på vår lokale kafe. Solvik har en egen facebookside hvor du finner informasjon om arrangementer etc.

Solvik