Ang fradeling av tomt i Sundveien
20th juni 2016 av Malmøya Vel
Vedlagt følger uttalelse fra Malmøya Vel vedrørende søknad om tillatelse
til fradeling av tomt og oppføring av ni boliger på Sundveien 13 (gnr.
196, bnr. 4).
plan og bygg mai 2015

Skriv en kommentar