14. februar 2024 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Plan- og bygningsetaten har lagt fram forslag til ny reguleringsplan for Malmøya, Ormøya, Ulvøya og Nedre Bekkelaget. Høringsfristen er satt til 18.03.2024. Her finner du informasjon om hvordan Malmøya Vel jobber med dette, og hvordan du kan bidra med innspill.

11. februar 2024 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Møtet vil foregå på Seilforeningens lokaler, og det er også mulig å delta digitalt. Link er sendt ut til vellets medlemmer på mail. Forslag til ny reguleringsplan sendt ut av Plan og Bygg er lagt ut til høring, og agenda for møtet vil være informasjon og diskusjon om mulige tiltak og videre fremdrift.

Plan- og Bygningsetatens forslag med vedlegg i denne linken:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2024516470