21. september 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Vi som er beboere på Malmøya må fjerne kvister og vegetasjon langs veiene våre nå.

Mange av de trange veiene på Malmøya gror igjen som følge av at busker og trær fra våre private og kommunale eiendommer vokser ut i veien. Som dere alle ser gjør det veiene for trange for gående, syklende og biler. Det riper opp biler og hindrer renholdsetatens lastebiler adkomst på en god og forsvarlig måte. Det mest prekære er likevel situasjonen for utrykningskjøretøy når busker og bladverk hindrer adkomst og rygging i avgjørende situasjoner.

På årsmøtet i veilaget i år ble det redegjort for en generelt svak økonomi og at lagets organisering av klipping langs veiene på øya i 2014 ble vesentlig, vesentlig dyrere enn forventet. Som diskutert på møtet betyr det at hver og en må klippe sine egne busker og trær mot veier og stier for å opprettholde fremkommeligheten.

Dette må sannsynligvis gjøres to ganger i året, vår og høst, men dette vurderer dere selv. Det må klippes helt inntil gjerdet eller i hvert fall godt innenfor veikanten slik at asfaltert vei og en passe skulder er tilgjengelig for fotgjengere og kjøretøy. Avfallet må fjernes.

Veilaget ber om at dette gjøres innen 15 oktober alle steder. Enkelte strekninger, som dere selv ser, bør imidlertid gjøres umiddelbart.

I dag gjelder klippebehovet på mange ulike strekninger på de fleste veiene. Høyboveien opp bakken og mot barnehagen, Barnålveien er helt gjengrodd i starten, Svinten er trang hele veien, Sundveien mot Roklubben, Malmøyaveien flere steder, Fossilveien i bakken, Korallveien, Tertitten, etc. etc. Veilaget kommer tilbake med en oppdatering av klippebehovet i mot midten av oktober hvis det fortsatt skulle gjenstå noe.

Mvh Veilaget

Klippe busker

14. september 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Hverdager: 10.30-20.00, søndager 12-19.