Venteliste landligge og bøye

Landligge- De bøyene som ligger så nærme land at det er mulighet til å dra seg inn til land. Disse koster 2000 pr. år for medlemmer av Malmøya Vel.

Venteliste landligge 2016-1

Bøye- Koster 1000 per år

Opplag- på Dampern- Koster 800 pr år/sesong

bøye