Lover Malmøya Vel

I Malmøya vel er det frivillig medlemskap.

Vellet har til formål å ivareta beboernes interesser til beste for Malmøya og alle som bor på øya. Dette inkluderer å arrangere diverse sosiale arrangementer:

St. Hans feiring på Damper`n

 • Vellet fikser stor grill og de som vil være med tar med seg mat og drikke.
 • Vellet tenner bål.
 • Det pleier å være rundt 50-60 som er med på feiringen

Torskefest på Villa Lilleborg

 • Villa Lilleborg ligger på Ormøya og Malmøya vel arrangerer torskefest der for voksne. Festen arrangeres normalt i november måned. Dette er en fin måte å bli kjent med andre på øya.

Rusken aksjoner

 • Årlig tiltak for å rydde på våre fellesområder og strandsonen.
 • Arrangeres tidlig mai.

I tillegg er det er også vellet som tar ansvar for at vi får opp juletreet i rundkjøringen og at vi flagger på merkedager. Vellet har også en del eiendommer som må ivaretas. Dette inkluderer bl.a. lokalet til butikken.

Som medlem av vellet vil dere også få anledning til å stå på venteliste for båtplass. Vellet disponerer 27 bryggeplasser. Det er kun medlemmer som har rett på disse plassene. Det er bare å gi en tilbakemelding dersom dette er interessant.

Medlemskap i Malmøya vel:

 • Familiemedlemskap: Kr 250
 • Foreninger: Kr 250
 • Enkeltmedlem: Kr 200
 • Familiemedlemskap over 67 år: Kr 150
 • Enkeltmedlem over 67 år: Kr 100

Kontingenten sendes ut etter generalforsamling i april.

Dersom dere ønsker medlemskap, send en e-mail til bic@bicas.no

Her finner du lovene til Malmøya Vel.

Lover for Malmøya Vel – april 2016-1