Tid for generalforsamling i Malmøya Vel og Veilaget
16th mars 2015 av Malmøya Vel

Møtene er 28.04 kl. 18.30 for Veilaget og kl. 20 for Malmøya Vel.

Innkalling til årsmøte 2015 – veilaget

Årsrapport Veilag 2014

Innkalling generalforsamling 2015

Årsrapport Malmøya Vel 2014

Velkommen!

 

Skriv en kommentar