Sneglebekjempelse
6th august 2015 av Malmøya Vel

NY DUGNAD I KAMPEN MOT BRUNSNEGLENE TORSDAG 13. AUGUST.

Vi kommer til å gjennomføre dugnaden på vanlig måte ved at dere samler snegler, kommer til en av Nemaslug-stasjonene vi i sneglekomiteen setter opp, dypper snegler i «sluggen» og går tilbake og legger ut de dyppede sneglene på de utsatte stedene.

Vi setter opp Nemaslug stasjonene kl 19.00 tirsdag 13. august.

Stasjoner

  1. Korallveien 8 c hos Erik Kristiansen.                                       Ansvarlig Erik Kristiansen
  2. Torget.                                                                                               Ansvarlig Jon Nordberg
  3. Roklubben.                                                                                      Ansvarlig Bjørn-Ivar Carlsen

Fremgangsmåte og oppgaver

  • Dere samler snegler (husk lokk på bøtta) og kommer til en av stasjonene
  • Sneglene dyppes i Nemaslug og deles (ikke hyggelig jobb)
  • Dere legger ut porsjoner med Nemaslug infiserte snegler i områder som vi ansvarlige gir dere
  • Dere kommer tilbake til oss og får med dere litt Nemaslug i en bøtte for å bruke i egen hage

o   Utvannet Nemaslug i en bøtte har effekt i 3-4 dager.

Nemaslug fungerer på den måten at den tar livet av brunsneglen. Brunseglene er kannibaler og vil spise av de døde sneglene og igjen bli infisert av Nemaslug.

DERFOR ER DET HELT NØDVENDIG AT DERE IKKE PLUKKER SNEGLER I DAGENE ETTER AT VI HAR LAGT UT NEMASLUG.

I EGEN HAGE

Meget effektfullt i egen hage er å ta en matboks eller isboks, borre hull i alle sidene, fylle med pimpestein opp til hullene og så helle Nemaslugg i boksen. Legger dere inn litt banan så vil garantert sneglene krype inn og bli infisert av Nemaslug og igjen bli spist av andre snegler når de dør.

Dere kan også selv kjøpe en pakke Nemaslug og følge opp i egen hage. En pakke koster kr 450 og har en holdbarhet på 5 – 6 måneder i kjøleskap. Dere kan bruke litt og litt slik at dere kan porsjonere ut bruken over tid. I pakke gir utvannet minimum 20 liter veske Nemaslug.

Brunsneglen har svært få fiender i Norge men en av dem er grevling, så til dere som har grevling i nærheten; la den leve.

Nemaslug

Skriv en kommentar