21. april 2016 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer
I år er Malmøya vel påmeldt til strandryddedagen som vi arrangerer samtidig med den årlige Ruskenaksjonen. Strandryddedagen er en årlig landsomfattende miljøbegivenhet i regi av holdNorge rent, der frivillige rydder sine lokale strender fritt for søppel. Vår ryddeaksjon heter «Strender på Malmøya».
Vi kan registrere det vi har funnet langs strendene.  Det viktigste denne dagen er at vi får ryddet bort søppel langs strender og veier. Kontainere settes ut allerede i løpet av mandag 9.mai.
Det vil bli lagt ut søppelsekker ved de tre kontainerne ved henholdsvis Damperen , toppen av Høyboveien og krysset Malmøyaveien /Fossilveien. Det er ikke lov å kaste elektriske artikler. Hageavfall er ok. Vi håper alle setter av tid, og bidrar til godt naboskap. Vi avslutter med kaffe og is til barna kl. 19 på Damperen. Velkommen til felles dugnad.
rusken_logo_1
31. mars 2016 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Den 10. april er det dugnad på Villa lilleborg på Ormøya. Medlemmer av Malmøya Vel får rabaterte priser og vi oppfordrer til å delta. Begynner kl. 10.

17. mars 2016 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Malmøya Vels formålsparagrafer

-   Trivsel for øyas beboere

-   Vedlikehold av velets eiendommer

-   Arbeid for vern av øyas miljø

Til medlemmene i Malmøya Vel

Herved innkalles til den 132. ordinære generalforsamling i Malmøya Vel,

Tirsdag 26. april 2016 kl. 20.00 i Malmøya Barnehages lokaler, Høyboveien 11.

 

Kun medlemmer som har betalt årskontingent har stemmerett. Familiemedlemskap er en rabattordning for 2 enkeltmedlemmer i samme familie. Det kan gis fullmakt til familiemedlem eller annet medlem av vellet, men intet medlem kan ha mer enn èn fullmakt.

 

 

DAGSORDEN

1.   Åpning, valg av møteleder og referent

2.   Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.   Styrets årsberetning for 2015

4.   Regnskap for 2015

5.   Regnskap for Kulturkomiteen for 2015

6.   Fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2016

7.   Budsjett 2016

8.   Valg av styre, revisor og valgkomité

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

 

Vennlig hilsen

Styret i Malmøya Vel

 

5. februar 2016 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Husk å ta med kontanter på festen for middagen.

http://www.dreamstime.com/-image5391785

27. oktober 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Invitasjon julegrantenning 2015

Korpset spille julesanger, servering av gløgg og pepperkaker og kanskje kommer nissen..

Velkommen, hilsen husmorlaget.

21. september 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Vi som er beboere på Malmøya må fjerne kvister og vegetasjon langs veiene våre nå.

Mange av de trange veiene på Malmøya gror igjen som følge av at busker og trær fra våre private og kommunale eiendommer vokser ut i veien. Som dere alle ser gjør det veiene for trange for gående, syklende og biler. Det riper opp biler og hindrer renholdsetatens lastebiler adkomst på en god og forsvarlig måte. Det mest prekære er likevel situasjonen for utrykningskjøretøy når busker og bladverk hindrer adkomst og rygging i avgjørende situasjoner.

På årsmøtet i veilaget i år ble det redegjort for en generelt svak økonomi og at lagets organisering av klipping langs veiene på øya i 2014 ble vesentlig, vesentlig dyrere enn forventet. Som diskutert på møtet betyr det at hver og en må klippe sine egne busker og trær mot veier og stier for å opprettholde fremkommeligheten.

Dette må sannsynligvis gjøres to ganger i året, vår og høst, men dette vurderer dere selv. Det må klippes helt inntil gjerdet eller i hvert fall godt innenfor veikanten slik at asfaltert vei og en passe skulder er tilgjengelig for fotgjengere og kjøretøy. Avfallet må fjernes.

Veilaget ber om at dette gjøres innen 15 oktober alle steder. Enkelte strekninger, som dere selv ser, bør imidlertid gjøres umiddelbart.

I dag gjelder klippebehovet på mange ulike strekninger på de fleste veiene. Høyboveien opp bakken og mot barnehagen, Barnålveien er helt gjengrodd i starten, Svinten er trang hele veien, Sundveien mot Roklubben, Malmøyaveien flere steder, Fossilveien i bakken, Korallveien, Tertitten, etc. etc. Veilaget kommer tilbake med en oppdatering av klippebehovet i mot midten av oktober hvis det fortsatt skulle gjenstå noe.

Mvh Veilaget

Klippe busker

14. september 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Hverdager: 10.30-20.00, søndager 12-19.

28. august 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Ikke la de gå tapt!

Vi setter pris på å få dem til arkivet. Vennligst scanne dem og send på mail til oss i vellet.

Historisk bilde Fotograf: Leif Ørnelund 1947. Lånt fra Oslobilder

10. august 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Beskjed til hundeeiere: Malmøya barnehage må daglig plukke opp hundebæsj rundt om i barnehagen. Vær så snill å plukke opp etter hunden deres, barnehagen er ikke en luftegård. I tillegg minner vi om båndtvang da noen hunder ser ut til å lufte seg selv på Malmøya. Takk for oppmerksomheten og omtanken du viser for Malmøyas små og store.

 

6. august 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

NY DUGNAD I KAMPEN MOT BRUNSNEGLENE TORSDAG 13. AUGUST.

Vi kommer til å gjennomføre dugnaden på vanlig måte ved at dere samler snegler, kommer til en av Nemaslug-stasjonene vi i sneglekomiteen setter opp, dypper snegler i «sluggen» og går tilbake og legger ut de dyppede sneglene på de utsatte stedene.

Vi setter opp Nemaslug stasjonene kl 19.00 tirsdag 13. august.

Stasjoner

  1. Korallveien 8 c hos Erik Kristiansen.                                       Ansvarlig Erik Kristiansen
  2. Torget.                                                                                               Ansvarlig Jon Nordberg
  3. Roklubben.                                                                                      Ansvarlig Bjørn-Ivar Carlsen

Fremgangsmåte og oppgaver

  • Dere samler snegler (husk lokk på bøtta) og kommer til en av stasjonene
  • Sneglene dyppes i Nemaslug og deles (ikke hyggelig jobb)
  • Dere legger ut porsjoner med Nemaslug infiserte snegler i områder som vi ansvarlige gir dere
  • Dere kommer tilbake til oss og får med dere litt Nemaslug i en bøtte for å bruke i egen hage

o   Utvannet Nemaslug i en bøtte har effekt i 3-4 dager.

Nemaslug fungerer på den måten at den tar livet av brunsneglen. Brunseglene er kannibaler og vil spise av de døde sneglene og igjen bli infisert av Nemaslug.

DERFOR ER DET HELT NØDVENDIG AT DERE IKKE PLUKKER SNEGLER I DAGENE ETTER AT VI HAR LAGT UT NEMASLUG.

I EGEN HAGE

Meget effektfullt i egen hage er å ta en matboks eller isboks, borre hull i alle sidene, fylle med pimpestein opp til hullene og så helle Nemaslugg i boksen. Legger dere inn litt banan så vil garantert sneglene krype inn og bli infisert av Nemaslug og igjen bli spist av andre snegler når de dør.

Dere kan også selv kjøpe en pakke Nemaslug og følge opp i egen hage. En pakke koster kr 450 og har en holdbarhet på 5 – 6 måneder i kjøleskap. Dere kan bruke litt og litt slik at dere kan porsjonere ut bruken over tid. I pakke gir utvannet minimum 20 liter veske Nemaslug.

Brunsneglen har svært få fiender i Norge men en av dem er grevling, så til dere som har grevling i nærheten; la den leve.

Nemaslug

Eldre
Nyere