Kontakt Malmøya Vel

Malmøya Vel

Kjell Røynesdal

E-Post: kjell.roynesdal@hod.dep.no

Veilaget ved Hans Petter

E-Post: hans-petter.hauge@maarud.no

Båtforeningen Stig Rygh Johansen