Kontakt Båtforeningen

Tore Vedvik, ansvarlig fra Malmøya Vel

Tlf: 900 88 500

E-Post: tore@ttmicro.no