Informasjon fra veilaget
4th desember 2014 av Malmøya Vel

Veilaget har en underside på www.malmoya.no med info om aktuelle saker vedrørende veiene på Malmøya. F.eks brøyting, tunge biler, avgifter og regler.

snobroyting_006-w

Siden finner du her under Veilaget og Informasjon fra veilaget.

Skriv en kommentar