31. mars 2016 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Den 10. april er det dugnad på Villa lilleborg på Ormøya. Medlemmer av Malmøya Vel får rabaterte priser og vi oppfordrer til å delta. Begynner kl. 10.

17. mars 2016 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Malmøya Vels formålsparagrafer

-   Trivsel for øyas beboere

-   Vedlikehold av velets eiendommer

-   Arbeid for vern av øyas miljø

Til medlemmene i Malmøya Vel

Herved innkalles til den 132. ordinære generalforsamling i Malmøya Vel,

Tirsdag 26. april 2016 kl. 20.00 i Malmøya Barnehages lokaler, Høyboveien 11.

 

Kun medlemmer som har betalt årskontingent har stemmerett. Familiemedlemskap er en rabattordning for 2 enkeltmedlemmer i samme familie. Det kan gis fullmakt til familiemedlem eller annet medlem av vellet, men intet medlem kan ha mer enn èn fullmakt.

 

 

DAGSORDEN

1.   Åpning, valg av møteleder og referent

2.   Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.   Styrets årsberetning for 2015

4.   Regnskap for 2015

5.   Regnskap for Kulturkomiteen for 2015

6.   Fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2016

7.   Budsjett 2016

8.   Valg av styre, revisor og valgkomité

 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

 

Vennlig hilsen

Styret i Malmøya Vel