16. mars 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Møtene er 28.04 kl. 18.30 for Veilaget og kl. 20 for Malmøya Vel.

Innkalling til årsmøte 2015 – veilaget

Innkalling generalforsamling 2015

Velkommen!

 

16. mars 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Her finner du ventelistene for båtplass (landligge og bøye), samt informasjon om dette.

http://malmoya.no/venteliste-landligge/

Ved endringer på listene kontakt Tore Vedvik.

16. mars 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

havna

4. mars 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Kjære øyboere!

I anledning Husmorlagets Årsmøte tirsdag 24.mars vil vi i styret gjerne benytte anledningen til å fortelle dere alle litt om hva Husmorlaget sysler med.

Dere som har bodd på Malmøya lenge vet naturligvis at det var Husmorlaget som i 1958 startet Malmøya barnehage. Husmorlaget eier fortsatt barnehagen og er arbeidsgiver for alle barnehagens ansatte. Vi har ansvar for vedlikehold av bygningene og tomten, samt at vi i fellesskap med leder i barnehagen, også har ansvar for drift av barnehagen, herunder all kommunikasjon og samarbeid med bydelen.

Husmorlaget arrangerer i tillegg den årlige 17.mai-feiring i barnehagen, til glede for små og store øyboere. Husmorlaget har også ansvar for årlig julegrantenning ved Landhandelen, en tradisjon mange på øya setter stor pris på og får med seg år etter år.

Inntektene fra 17. mai feiringen, samt medlemskontingenten er det som gjør at vi kan ivareta bygningene og sikre en fantastisk barnehage for barna.

Styret i Husmorlaget velges på årsmøtet og innsatsen i styret er frivillig og ulønnet, men ikke desto mindre viktig for barnehagen og for videreføringen av fine øy-tradisjoner.

Vi setter stor pris på alle medlemmer og støttemedlemmer. Og vi oppfordrer alle som setter pris på at vi har en barnehage på øya, og som er glad i våre lokale tradisjoner, til å bli medlemmer av Husmorlaget og sikre at vårt arbeid for Malmøya kan fortsette også i fremtiden.

Beste hilsen
Styret i Malmøya Husmorlag.

 

29. januar 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Vinteren er her for fullt og Veilaget arbeider kontinuerlig å med å påse at kommunen foretar vedlikehold av veiene hos oss til den standarden de skal. Vi får gode innspill fra dere og benytter dette til å forsøke å bedre tjenestene fra kommunen så godt det går. Meldingene har dreiet seg om følgende:

-Strandhaugen er ikke brøytet og strødd

-Korallveien og Fossilveien er ikke brøytet og strødd helt til enden

-Malmøyaveien var for lite strødd i bakkene

-Sundveien syd for Høyboveien ble ikke brøytet eller strødd

Disse meldingene bør også legges inne på kommunens side med lenken som er gjengitt her på siden. Vi har brakt dem videre til Mesta som organiserer vedlikeholdet.

Det har vært en utfordrende vinter så langt, men vi ser at brøytemannskapene gjør i hovedsak det de skal. Dessverre er det slik at kommunen ikke vil ta for seg alle veien på Malmøya. Begrunnelsen er vanskelig å forstå, men de har så langt ikke vært villige til å forhandle. Det betyr at det står igjen noen hundre meter med vei som ikke vedlikeholdes av de maskinene som likevel er her ute jevnlig. Veilaget må derfor skjøte på med ekstra innleide krefter til både måking og strøing inntil vi kommer til enighet med kommunen. Det medfører ekstra arbeid, men vi har nå funnet en velfungerende løsning.

-          Veilaget v/ Hans Petter

14. januar 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Hold av datoen!

Torskefesten blir i år lørdag 7.3. Mer informasjon kommer på mail, samt under arrangementer på hjemmesiden her.

http://www.dreamstime.com/-image5391785

 

12. januar 2015 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Solvik om vinteren

Det er verdt å besøke Solvik på vinteren også. Takk for flott bilde av Anita Svanes.

Hvis flere sitter med gode bilder, så send de gjerne til Linn Løken i vellet. lel@klp.no Kanskje blir ditt bilde publisert.

4. desember 2014 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Veilaget har en underside på www.malmoya.no med info om aktuelle saker vedrørende veiene på Malmøya. F.eks brøyting, tunge biler, avgifter og regler.

snobroyting_006-w

Siden finner du her under Veilaget og Informasjon fra veilaget.

21. november 2014 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Har dere husket å betale veiavgiften for 2014?

Veiavgiften er 1.100 pr. husstand. Veiavgiften betales til Malmøya Veilags
bankkonto nummer 7878.05.64104

Styret i Malmøya Veilag har valgt et prinsipp for fordeling av
vedlikeholdskostnadene som skal være både praktisk gjennomførbart, og som
behandler medlemmene så likt som mulig.
Prinsippet er at det skal betales for hver boenhet (hybel regnes som egen
boenhet). Hvorvidt man har bil eller ikke er uten betydning, da det
avgjørende hensyn er at man benytter veien ved adkomst til eiendommen /
boligen.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli opprettet inkassosak på dem som ikke
betaler veiavgift i henhold til disse prinsippene.

7. november 2014 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Velkommen til julegrantenning. Det skjer tradisjonen tro ved butikken, søndag 30.11 kl. 15.

Korpset spiller julesanger, det blir noe varmt i koppen og hvem vet, kanskje kommer julenissen i år også.

juletre

Eldre