15. april 2023 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Malmøya vel og veilag benytter Facebook til nyhetsoppdateringer, invitasjoner og meldinger. Gå gjerne inn på Facbook https://www.facebook.com/malmoya/ og lik denne. Du vil fremdeles finne årsmeldinger, vedtekter etc. på denne nettsiden.

Med ønske om en fin vår 2024 hilsen Malmøya vel og veilag.

14. februar 2024 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Plan- og bygningsetaten har lagt fram forslag til ny reguleringsplan for Malmøya, Ormøya, Ulvøya og Nedre Bekkelaget. Høringsfristen er satt til 18.03.2024. Her finner du informasjon om hvordan Malmøya Vel jobber med dette, og hvordan du kan bidra med innspill.

11. februar 2024 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Møtet vil foregå på Seilforeningens lokaler, og det er også mulig å delta digitalt. Link er sendt ut til vellets medlemmer på mail. Forslag til ny reguleringsplan sendt ut av Plan og Bygg er lagt ut til høring, og agenda for møtet vil være informasjon og diskusjon om mulige tiltak og videre fremdrift.

Plan- og Bygningsetatens forslag med vedlegg i denne linken:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2024516470

7. mai 2023 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Lørdag 13. mai rydder vi øya vår. Ta med familien, en rive, kost, hagesaks etc., og bli med på en hyggelig dugnad og gjør fellesområdene klare for sommeren.

Søppelsekker og hansker deles ut på Damper´n fra kl. 12.00.

Malmøya Vel sørger for at;

· To kontainere står på Damper’n. I den ene kontaineren kan vi kaste alt søppelet vi plukker på øya.

I den andre kontaineren kan vi kaste kvister og greiner som vi kutter langs veiene.

· Det står også en container på torget ved barnehagen, og en vil stå i krysset Malmøyveien // Fossilveien. Disse er KUN til kvister og greiner.

VIKTIG:

· Alle sekker som brukes skal være gjennomsiktige.

· Ikke kast farlig avfall og annet skrot i søppelkontaineren på Damper´n: (maling, dekk, elektrisk avfall, jordmasse, bygningsmaterialer, matavfall, avfall i fargede sekker, flytende avfall, gips, isolasjon etc.). Privat søppel skal heller ikke kastes i kontainerne. Vi er pålagt å sortere på denne måten for å unngå gebyr, så det er viktig at vi kaster i riktig kontainer.

Eksempler på Rusken-aktiviteter:

· Rydding av søppel i skråninger, langs stiene, på strendene og andre fellesområder

· Raking/kosting og rydding av kvister langs veiene

· Plukke søppel i sivet i bukten ved campingplassen

· Kutte busker rundt dammen

· Kutte busker i trappen/stien ved barnehagen (Tertitten)

Gratis brus, øl og pizza serveres på Damper’n kl 14:30, og barn som deltar får en liten gave.

1. mai 2023 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Malmøya Husmorlag og 17. mai-komiteen ønsker alle velkommen til 17. mai-feiring i Malmøya barnehage. Barnetoget går fra Malmøya Landhandel kl. 15.00, og går til barnehagen der det blir feiring med aktiviteter og moro for barna, og noe godt å spise. Betaling med vipps.

15. april 2023 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer
15. april 2023 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Malmøya vel setter pris på å få dem til arkivet, det er viktig å bevare Malmøyas unike historie. Har du mulighet til å låne ut bilder, eller scanne selv og sende oss? Ta kontakt!

Historisk bilde Fotograf: Leif Ørnelund 1947. Lånt fra Oslobilder

22. mars 2017 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Høringsuttalelse til varsel om midlertidig forbud for deler av Sydhavna

6. mars 2017 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer

Referater fra årsmøter og velmøter blir lagt under Malmøya Vel og Veillaget.

Vår 2015 075

Foto: Linn E. Løken

20. juni 2016 av Malmøya Vel bullet 0 kommentarer
Vedlagt følger uttalelse fra Malmøya Vel vedrørende søknad om tillatelse
til fradeling av tomt og oppføring av ni boliger på Sundveien 13 (gnr.
196, bnr. 4).
plan og bygg mai 2015
Eldre